Návod k použití

Před použitím si pozorně přečtěte přiložený návod k použití, při instalování dodržujte níže uvedené postupy.

Rozložení masážního lehátka:

 1. Opatrně odstraňte ochrannou fólii a vyndejte masážní stůl z ochranné tašky.
 2. Odepněte boční přezky, kterými jsou spojeny obě pohyblivé části stolu. Rozkládejte obě části stolu, dokud se Vám nepodaří otevřít nohy a vyndejte příslušenství.
 3. Masážní lehátko můžete postavit v případě, že jsou nohy rovné a dráty se nikde nezasekávají.
 4. Stůl postavte na rovnou plochu a dbejte na to, aby výška nohou byla nastavena rovnoměrně.
 5. Chcete-li si lehátko postavit bez pomoci jiné osoby, postavte lehátko na boční stranu tak, aby rukojeť stolu směřovala nahoru a vyrovnejte nohy stolu. Uchopte rukojeť stolu, opřete se jednou nohou o bližší nohu stolu a jedním razantním tahem postavte stůl na nohy.

Při rozložení a používaní masážního stolu se vyhýbejte kontaktu s ostrými předměty. Při přenášení a skladovaní výrobku používejte tašku, abyste tak předešel/předešla předčasnému opotřebení výrobku a chránil(a) stůl před znečištěním a poškozením. Používáním tašky zajistíte výrobku dlouhou životnost.

Skládání masážního lehátka:

 1. Masážní stůl skládejte až poté, co ho klient opustí.
 2. Při skládání otočte stůl na bok, kde jsou umístěna gumová ukončení nohou.
 3. Po uvolnění drátů a pokrčení nohou začněte k sobě přibližovat dvě pohyblivé části stolu. Dbejte na umístění drátů.
 4. Příslušenství vložte zpět do gumového nosníku tak, aby nevytlačovalo nohy stolu. Skládání stolu bude snazší, pokud nebude oblouk drátů směřovat do vnitra stolu, ale směrem ven.
 5. Poskládejte obě dvě pohyblivé části stolu a zapněte přezky. Stůl můžete nyní jednoduše vložit zpět do ochranné tašky.

Přenášení masážního lehátka:

Pro jednodušší přenášení stolu Vám přibalujeme i praktickou tašku jako dárek. Vložte masážní stůl do tašky a zavřete tašku tak, aby rukojeť stolu zůstala volná. Stůl lze přenášet i pomocí ramenního popruhu na tašce. Boční rukojeť tašky však neslouží na přenášení, pomáhá pouze při navigaci stolu v případě, kdy stůl přenášíte pomocí ramenního popruhu.

Nastaveni výšky masážního lehátka:

Správná výška závisí na výšce (postavě) manipulátora a na typu ošetření. I když je výška, která byla nastavena výrobcem správná, překontrolujte stůl a zatáhněte šrouby, které se mohly vlivem dopravy a manipulace uvolnit. Ujistěte se, že jsou všechny nohy stolu ve stejné výšce.

Čištění a údržba masážního lehátka:

Na nohy dřevěného stolu je nanesena vrstva laku, kterou doporučujeme alespoň každé 3 měsíce ošetřit přípravkem na ošetření dřeva. U těchto masážních stolů se vyhýbejte vysokým teplotám, vodě a páře. Vysoké teplotní výkyvy mohou rovněž poškodit stůl. Dostane-li se stůl do styku s vodou, vytřete co nejdříve danou část do sucha.

Nečistotu, prach a olej utírejte vlažnou vodou obsahující prací prostředek. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující alkohol či jiné silné dezinfekční prostředky, protože může dojít k rozpadnutí či poškození potahu. K dezinfekci používejte výhradně dezinfekční roztok na bázi isopropanolu, který je určen na polyuretan-vinyl.

Před použitím si přečtěte a dodržujte následující pokyny:

 • Při prvním rozložení mohou být potahy obou pohyblivých částí masážního stolu slepené. Ve většině případů se tyto potahy pomalým opatrným roztáhnutím oddělí. Pokud se Vám to nepodaří, nahřejte fénem slepenou oblast a pokuste se části od sebe oddělit. Můžete použít i prsty či tupý nástroj.
 • Při rozkládání a skládání stolu dbejte na to, aby byly dráty na správném místě; jsou-li některé z nich zaseknuté, netahejte za ně; po jejich zarovnání bude možné stůl jednoduše otevřít či složit.
 • Masérský stůl nelze složit, pokud nejsou opěrky na ruce a na hlavu správně uloženy - opěrky vytlačují nohy. Příslušenství posuňte a zkuste stůl znovu poskládat. Stůl nebude možné poskládat ani v případě, kdy dráty nebudou na správném místě. Zkontrolujte je a pokuste se znovu poskládat stůl.
 • Nedaří-li se Vám upevnit přezky, pravděpodobně nastala některá z výše uvedených situací, proto projděte návod, jak poskládat masážní stůl krok za krokem. Při skládání ani při rozkládání stolu nepoužívejte sílu. Chraňte potah před ostrými předměty (např. před nůžkami, jehlami, klíči, prsteny), mohou potah poškodit a roztrhnout.
 • Potah nevystavujte vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření, aby neztratil barvu.
 • Dřevěné části masážního stolu nevystavujte vysokým teplotám a vodě, může dojít k jejich deformaci.
 • Na masérský stůl nastupujte z boku, v místě, kde se dvě pohyblivé části dotýkají – nejprve si sedněte a postupně se položte. Pokud se na stůl nesprávně pokládáte, může dojít k jeho poškození. Nemůžete na něj naskočit, kleknout či nastoupit opřením se o loket, protože tak vyvinete příliš velký tlak v jednom bodu a může dojít k poškození stolu. Zatížíte-li stůl rovnoměrně, nepřekročíte výrobcem povolenou zátěž. U třídílných stolů dbejte mimořádně na to, abyste nenastupoval(a) zezadu, protože byste tak kolenem vyvinul(a) nadměrný tlak na třetí pohyblivou část, která je tenčí a mohla by prasknout.
 • Chcete-li u 3-dílných stolů zvednout třetí část stolu, která slouží na polohování nohou, odepněte přezku a zvedněte třetí část na požadovanou výšku. Dbejte na to, aby byla na obou stranách nastavená stejnoměrná výška a zkontrolujte, zda je třetí část stabilní. Třetí část vrátíte zpět do původní polohy zvednutím na maximální výšku, kde se konstrukce uvolní a třetí část se lehce sklopí zpět na své místo.
 • U třídílných masérských stolů se nesmí sedat na třetí část nebo se o ni opírat, slouží výhradně na zvednutí dolních končetin. Třetí část je připevněna ke stolu pouze ze dvou stran. Pokud se nepřiměřeně zatíží, může dojít k jejímu prasknutí. Masérský stůl je konstruován pro jednu osobu. Na stole nemůže být více osob ani v případě, že jejich společná hmotnost je nižší než uvedená nosnost stolu.
 • Na všechny skládací stoly je potřeba správně nasedávat i sesedávat. Nebudete-li na to dbát a nebudete-li dodržovat výše uvedené pokyny, může dojít k poškození vyplývajícího z nesprávného použití výrobku. V tomto případě nebudete moci uplatnit záruku na výrobek (viz níže uvedené podrobné záruční podmínky).
 • Pravidelně kontrolujte utažení šroubů (předejdete tím vrzání stolu); ujistěte se, že jsou všechny součástky na svém místě a v původním a nepoškozeném stavu. Nesprávně udržované stoly mohou způsobit zranění.
 • Masážní stůl nepřetěžujte, dodržujte veškeré pokyny správného používání, aby nedošlo k poškození stolu a zranění uživatele.

Používání příslušenství:

 • Podhlavník ve tvaru U připevněte na držák pomocí suchého zipu. Držák vložte do otvorů na konci stolu, u otvoru na obličej (hlavu). Během této činnosti uvolněte rychloupínák vytáhnutím doprava (směrem od držáku). Nastavte požadovanou výšku podhlavníku, upevněte ji přitlačením rychloupínáku doleva (směrem k držáku). Je-li držák podhlavníku labilní, vytáhněte ho z otvorů, uvolněte rychloupínák a začněte s ním kroužit okolo vlastní osy, čímž se zesílí fixace držáku. Pokud při kroužení rychloupínákem cítíte, že se osa pohybuje, musíte ji šroubovákem utáhnout na druhé straně. Podložka pod ramena slouží na rozšíření stolu, čímž poskytuje větší pohodlí pro klienta.
 • Podložku pod ramena vložte do otvorů umístěných na bocích stolu. Stůl lze samozřejmě používat i bez příslušenství.
 • Příslušenství jako podhlavník ve tvaru U, podložka pod ramena, opěradlo na lokty slouží výhradně na podporu pohodlí klienta, vyvíjet tlak na tato příslušenství je zakázáno.

Při nedodržování pokynů a doporučení v tomto návodu může dojít k poškození či zlomení stolu. V tomto případě se záruka na stůl nevztahuje. Je zakázáno vyvíjet tlak na stůl opíráním loktů či kolen a záruka se nevztahuje na škody vzniklé touto činností. Přetěžovat stůl je nebezpečné a zakázané. Uvedená nosnost stolu je dána hmotností zákazníka a silou, která se na něj při manipulaci vyvine.